Stora-torg-nyhet-2

Stora Torg anläggs

Stora torg i Eslöv anläggs för fullt just nu. Torget och anslutande gågata får en yta av hårdbränt marktegel och nivåskillnaderna markeras med murar och trappor i ljusgrå granit. Den stora förvandlingen av Stora torg utgår ifrån Sydvästs tävlingsförlag från 2017.

Sedan vinsten har vi tillsammans med Eslövs kommun och en grupp tekniska konsulter arbetat för att förverkliga förslaget. Första etappen ska vara klar till midsommar, det fortsatta ombyggnadsarbetet väntas vara klart årsskiftet 2021/2022

Läs mer om Sydvästs gestaltning av Stora Torg.