E84080B6-DAD8-4E75-AC0B-27AAA452E8A9

Stora torg äntligen invigt

Under lördagen den 25 september klipptes äntligen bandet för Stora torg i Eslöv! Torget och de omkringliggande gatorna öppnade i juni men på grund av pandemin har den formella invigningen fått vänta tills nu. Invigningen bjöd på musik varvat med tal, Niklas Bosrup från Sydväst berättade bland annat om arbetet med den nya torggestaltningen.

Konstnären Liva Isakson Lundin som vi haft en nära dialog med berättade också torgets nya konstverk ”Omväg”. Förhoppningen är nu att kunna anordna en stadsfest på torget under nästa sommar.

Stolta och nöjda. Niklas Bosrup från Sydväst och konstnären Liva Isakson Lundin talade båda under invigningen kring arbetet och gestaltningen med Stora torg respektive konstverket “Omväg”.
Det dominerande materialet på torget och anslutande gågator är det nya hårdbrända markteglet i en varm, gulbeige ton.
Perennparketten med sitt vattenspel skapar en grön oas på torget.