Demonstration 5. Foto Linda Unnhem

Sydväst medverkar i utställningen ”Play for democracy”

Vad händer om barn och unga bjuds in till en konstnärlig och lekfull process om demokrati och arkitektur? Utställningen Play for democracy på Form/Design Center i Malmö presenterar forskningsprojektet Lek för demokrati, ett projekt där 120 elever i årskurs 5 gjort en förstudie till det nya stadshuset som planeras i Ängelholm. Utställningens koncept och gestaltning är framtaget av Sydväst som även bidragit till projektet genom ett antal workshops med skolbarnen.

Utställningen
– Ambitionen med utställningen har varit att sammanfatta och visa upp projektet i sin fulla brokiga och skiftande omfattning. Förhoppningen är att besökarna ska få kliva in i en lekfull och tankeväckande miljö där tex objekt som barnenskapat samexisterar med akademiska texter och olika interaktiva moment. Utställningen ska utstråla samma energi som funnits under workshopstillfällena med barnen, berättar Lina Byberg, arkitekt på Sydväst, som arbetat med framtagande av utställningens gestaltning. ” – Det har känts extra viktigt att lyfta fram allt material som barnen skapat på ett värdigt och tillgängligt sätt.”

I utställningen presenteras, genom film, foto och modeller, både en kreativ process samt vetenskaplig metod och akademisk fördjupning. Besökare kan prova på liknande moment som de eleverna deltagit i – tillverka en egen demonstrationsskylt, bygga ett eget rum med kartonger eller bidra till ett gemensamt plancollage. 

Om projektet
Lek för demokrati är ett 4-årigt forskningsprojekt och samarbete mellan Form/Design Center, Konstfrämjandet Skåne, Lunds universitet LTH, SLU Tankesmedjan Movium och Ängelholms kommun. Projektet genomförs med stöd av Formas inom ramen för utlysningen Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö. Elever från två skolor i Ängelholm har på ett lekfullt sätt men med stort allvar fått utöva sina demokratiska rättigheter tillsammans med arkitekter och konstnärer. I en kreativ process och genom en serie workshops har eleverna fått ta del av grunderna i arkitektur och stadsbyggnad. De har formerat ett riktigt demonstrationståg och fört samtal med kommunpolitiker. På platsen för det kommande stadshuset har samma elever byggt en stadshusprototyp med tydliga budskap om vad de önskar se när det nya stadshuset står klart. Sydväst har under projektets gång bidragit med sin kunskap kring arkitektur, stadsbyggnad och gestaltning genom att hålla ett antal workshops där skolbarnen bjudits in att praktiskt utforska arkitektur på ett lekfullt sätt.

Utställningen Play for democracy visas på Form/Design Center i Malmö 8 juni – 10 september 2023.
Fotograf: Linda Unnhem