Tid_Millennieskogen_Sydväst

Tankar om tid

Landskapsarkitekturen är den konstform som kanske tydligast av alla har en direkt relation till tiden. Från geologisk tid till årstid. Och det däremellan. Därför tänker vi ofta på tid. Tid är en framtid och nutid. Ibland tycks de två stå emot varandra. Tiden ställer frågor: en liten dunge av stora träd nu eller en större skog med en glänta om trettio år? En ekonomisk modell kommer välja en sak, framtiden kanske en annan. Då står olika övertygelser mot varandra, otålighet eller tålamod?

Det kan vara lätt att sjunka ner i tanken att man lever i en besvärlig tid, men saker ändras. Just nu är en bostadsgård viktigare än vad den var för femton år sedan. Förväntningarna på den är större, men också insikten om dess betydelse. Tack, nutiden. Det kan vara en bra tid nu att försöka övertyga omvärlden om det som vi tror på. Man får bara försöka orka hålla fast vid det.

I boken ”Om vägar till landskapsarkitekturen” reflekterar vi vidare om tid och andra teman kopplade till arkitektur, landskap, städer och mycket annat. 

Bilden visar vegetationen i Millennieskogen, Lindängelund, Malmö. Fotograf: Werner Nystrand