Invigning Hans Alfredsons plats_Sydväst

Vassego, Sundets pärla!

Trots hällregn kom nästa 300 nyfikna helsingborgsbor på invigningen av Hans Alfredsons plats i fredags. Precis norr om stadsteatern i centrala Helsingborg finns nu en plats som hedrar Alfredssons liv och verk. Stadsteaterns baksida har under vintern förvandlats från en vändplats till en brokig yta med blinkningar till Alfredson. Nya sittytor och växtlighet blandas med Q:n i gatstenar, revyhundar, ny belysning och cykelparkeringar får sällskap av en blommig falukorv som leder ner nedför trappan från Drottninggatan.

”Det har varit fantastisk att ta del av helsingborgarnas minnen av Hans Alfredson genom dialogprocess som Helsingborgs stad inledde projektet med, och att sedan omsätta det till en plats i stan”, berättar landskapsarkitekt Ola Nielsen.

Med avstamp i en medborgardialog som hölls i samband med H22 har vi tillsammans med Helsingborgs stad och scenografen Yvonne Ericsson utformat platsen. Projektet har, som sig bör, också bjudit på sina utmaningar:

”Att få in härliga träd, blommor och blad kändes som en självklarhet, men var kanske inte fullt lika självklart när man tillfrågade underjorden som visade sig innehålla en motorväg och nystan av VA-ledningar från Norra hamnen. Med lite god vilja, rotskydd och samverkan har vi ändå lyckats skapa en grön plats med både sparade och helt nya träd”, säger landskapsarkitekt Jenny Rüter.

Ett kul samarbete med Helsingborgs stad och stadsteater har det varit. 
Så kul att vi skrivit en limerick om det:

Jisses vad vi har slitit med det hära!
Överräcker nu med den äran
Rhododendron i surjord och torv
Ett räcke som en falukorv
Vassego, Sundets pärla