Arkitekturgalan 2024

Hamnpromenaden vinner Landmärket!

Vinnare av Sveriges arkitekters pris Landmärket 2023 går till Hamnpromenaden i Norrtälje Hamn. Priset går till ett landskapsarkitekturprojekt av hög arkitektonisk kvalitet gällande gestaltning, förverkligande och utförande.

Juryns motivering lyder:
Tack vare en konsekvent gestaltning lyckas arkitekten ta en stark ansats hela vägen från idé och projektering till genomförande och förvaltning. Med en urban miljö som fond är vinnaren ett projekt med hög verkshöjd, skickligt avvägt i skala, detaljering och växtbearbetning. Här iscensätts ett stiliserat skärgårdslandskap – en vacker och poetisk berättelse om ett landskap vars platser och utblickar ger förnimmelse av både klippor och havsljus.”

Vi på Sydväst är otroligt glada och stolta över utmärkelsen, Hamnpromenaden representerar en enastående satsning på det offentliga rummet. Projektet har skett i samverkan under lång tid med många inblandade. Vi vill tacka alla som varit delaktiga från idé till genomförande, speciellt det fantastiska samarbetet med projektorganisationen på Norrtälje kommun!  

Läs mer om gestaltningen av Hamnpromenaden i Norrtälje Hamn eller se mer av Landmärket via Sverige Arkitekters hemsida

Fotograf Werner Nystrand
Fotograf Werner Nystrand