IMG_4573

Nytt parallellt uppdrag i Trelleborg

Tillsammans med WingårdhsEkologigruppen och Light Bureau bildar vi ett av två utvalda team som på uppdrag av Trelleborg kommun ska arbeta fram ett koncept för Trelleborgs Västra Entré.

Västra entrén är porten västerifrån till de mer tätbebyggda delarna av Trelleborg stad. Här önskar kommunen skapa en plats som är inbjudande för både besökare och boende i området. Området ska väcka intresse och nyfikenhet utvecklas med hänsyn till både människa, miljö och natur och kunna utvecklas till ett attraktivt besöksmål för både kommunens invånare och turister.

Målsättningen är att förstärka, värna om och utveckla platsens naturvärden och att aktivt arbeta för ett stadsnära våtmarkslandskap med både höga upplevelsevärden och höga ekologiska värden. I området planeras en expohall som även ska utvecklas till ett digitalt besöksmål. Expohallen avses bli en unik byggnad som med sin arkitektur i sig ska utgöra ett besöksmål.

Läs mer om det parallella uppdraget på kommunens hemsida.