2021-09-StoraTorg_marknad_WNY9002-Sydvast

Stora torg i Eslöv tilldelas Landmärket!

Stora torg i Eslöv vinner Landmärket 2021! Priset går till ett landskapsarkitekturobjekt av hög arkitektonisk kvalitet gällande gestaltning, förverkligande och utförande.

Juryns motivering lyder:

"En vacker förening av parkelement, plats för spring i benen och den handel som är torgets signum stödjer visionen av småstadens hjärta. Vinnaren visar vad politisk vilja i kombination med en inspirerande, platsanpassad arkitektur kan åstadkomma. Den belyser också vad det offentliga rummet kan ge invånarna tillbaka, i form av upplevelser och stolthet, när parkeringar och körfält får lämna plats åt vardagsliv och evenemang."

Vi är otroligt stolta och tacksamma! Ett speciellt tack går givetvis till vår beställare Eslövs kommun som visat stort mod och ambition!

Läs mer om gestaltningen av Stora torg i Eslöv.
Läs mer om priset Landmärket, Sveriges Arkitekters pris för årets bästa landskapsarkitektur.

Belysningen ger torget och stråken omkring en mörkeridentitet som blir en positiv del av Eslövskänslan. Belysningen har strävat efter att finns en vacker skala, karaktär samtidigt som funktion och trygghetsaspekter varit viktigt. Fotograf: Werner Nystrand
Fotograf: Werner Nystrand
Fotograf: Werner Nystrand