medarbetare-axel-och-karin

Sydväst växer!

Kontoret välkomnar nya medarbetare! Under årets första månader har landskapsarkitekterna Axel Näsman och Karin Serin börjat hos Sydväst.

Axel Näsman har återvänt till Sydväst efter anställning hos Sweco Architects i Göteborg. Han har fokus på gestaltning och projektering, 3D-modellering och förmedling av idéer i bild.

Karin Serin har en examen från SLU Alnarp där hon även varit anställd som kursassistent. Hon är en skicklig illustratör och arbetar hos Sydväst bland annat med gestaltning av stadsrum.

Genom rekryteringen av Axel får Sydväst nu också en filial i Falköping. Förutom vårt pågående projekt med Falköpings stadskärna har vi länge varit mycket aktiva i regionen med flertalet beställare och projekt. Falköping blir kontorets andra filial efter Stockholm där Sydväst funnits sedan 2020.