projekt-hovdala-featured

Hovdala slott

Hovdala slott ligger nära Finjasjöns södra strand i Hässleholms kommun och utgör ett av de främsta minnesmärkena från snapphanetiden i Skåne.

Gården omtalas första gången 1130, men fick sitt nuvarande läge på 1500-talet. På denna tid fanns en vallgrav runt anläggningen som fortfarande, dock torrlagd, omger borgområdet. Med sitt läge i gränslandet spelade Hovdala en viktig roll under krigen mellan Sverige och Danmark på 1600-talet.

Sydväst har upprättat en ny markskötselplan för statligt byggnadsminne med anor från tidigt 1500-tal. Planen bygger på förståelse av platsens historia och en framtidsvision om en rikare och mer komplex upplevelse av den historiska parkanläggningen.

ÅR: 2012
UPPDRAGSTYP: Utredningsarbete och markskötselplan
ORT: Hässleholm
BESTÄLLARE: Statens Fastighetsverk
Illustrationsplan ur markskötselplan för Hovdala slott.