projekt-bastionsparken-featured

Bastionsparken – Bastion Carolus

Sydväst har under flera år varit delaktiga i arbetet kring utvecklingen av de publika platserna runt norra Munksjön i Jönköping. Bron över Munksjön friställde tidigare trafikytor längs sjöns stränder och skapade därmed förutsättningar för Jönköpingsbornas nya vardagsrum. Platser för alla: boende, pendlare, restaurang- och affärsbesökare, turister, solbadare, roddare, fiskare m fl. Målsättningen med den övergripande utformningen är att skapa en serie platser och rum som med olika karaktär och funktion tillsammans ger en varierad vandring runt sjön.

Den västra kajen rymmer mycket historik. Under jord finns rester av Jönköpings slotts sydöstra bastion, Bastion Carolus, och en tio meter hög mur. Förnyelsen av Västra kajen är ett projekt med ambitionen att synliggöra historien för stadens invånare och besökare. Sydväst har ritat och projekterat Slottskajen/Domstolskajen och Bastionsparken längs Västra kajen.

Bastionsparken och Slottskajen/Domstolskajen belönades med Jönköpings Stadsbyggnadspris 2016 i kategorin God livsmiljö med motiveringen:

“Här möts det historiska och framtida Jönköping på ett ömsesidigt berikande vis. Slottskajen, med sitt formspråk och genomtänkta belysning, ger nu tillträde till vattnet. Parken lyfter fram formen av en av slottets bastioner och belyser därigenom slottets placering och Jönköpings historia. Den är utförd med mycket gedigna material och tillåtande grönytor. Det som en gång var en försvarsanläggning har nu återuppstått som en plats för vila och blomsterprakt.”

På den plats där Jönköpings slotts Bastion Carolus en gång låg finns nu en park. Dess gestaltning speglar delar av försvarsanläggningen från 1700-talet som finns kvar under markytan. Med parken har stadens tidsdjup återöppnats för att samspela med framtidens stadsbyggnadsvisioner. En gräsyta med fritt ställda träd inramas av kalkstensmurar och en vallgrav planterad med ett hav av salvia. Över planteringarna spänner vindbryggor i trä.

”Flot eksempel på genåbning av byens tidsdybde!”

ÅR: 2016
UPPDRAGSTYP: Gestaltning och projektering
ORT: Jönköping
BESTÄLLARE: Jönköpings kommun
LJUSDESIGN: Tor Olsson, Jönköpings kommun
Bastionens spets ramas in av vallgraven med stäppsalvia och bollök. Fotograf: Werner Nystrand
Bastionens spets ramas in av vallgraven med stäppsalvia och bollök. Fotograf: Werner Nystrand
Fotograf: Werner Nystrand
Parkens geometri tar sin utgångspunkt i bastionens originalmurar som finns kvar under mark. Fotograf: Claes Pettersson
Illustrationsplan som redovisar parkens huvudelement.
Parkens ljussättning förstärker parkens delar. Fotograf: Werner Nystrand
Träspänger leder över vallgraven. Fotograf: Werner Nystrand
Det hyvlade kalkstensgolvet ger en känsla av storleken på murens ursprungliga innandöme. Fotograf: Werner Nystrand
Principsektion.
Fotograf: Werner Nystrand
projekt-bastionsparken-jmf-dag projekt-bastionsparken-jmf-natt
Bastionsparken – dag och natt.