projekt-bauers-brygga-featured

Bauers brygga

Sydväst har under flera år varit delaktiga i arbetet kring utvecklingen av de publika platserna runt norra Munksjön i Jönköping. Bron över Munksjön friställde tidigare trafikytor längs sjöns stränder och skapade därmed förutsättningar för Jönköpingsbornas nya vardagsrum. Platser för alla: boende, pendlare, restaurang- och affärsbesökare, turister, solbadare, roddare, fiskare m fl.

Målsättningen med den övergripande utformningen är att skapa en serie platser och rum som med olika karaktär och funktion tillsammans ger en varierad vandring runt sjön.

Kanalen som binder samman Vättern och Munksjön delar upp Jönköping i två delar, östra och västra centrum. Utformningen har utgått från denna dualism, med sidor som inte liknar varandra. Därigenom skapas en variation och ett förtydligande av dagens och historiens situation. Den västra sidan har därför fått en mer parkliknande karaktär som väl kopplar samman till parkerna i norr medan den östra sidan är mer urban och hårdgjord.

Med sitt sydvända läge blev Bauers brygga snabbt ett av de mest populära stadsrummen i Jönköping. Magasinen i norr, med publik verksamhet som caféer och restauranger, bildar rygg åt det trafikfria stråk som vänder sig mot vattnet. Bauers brygga erbjuder generösa sittrappor i trä och bryggor vid vattnet med plats för uteserveringar i bästa solläge.

Projektet belönades med Jönköpings Stadsbyggnadspris samt kammade hem segern i delkategorin God livsmiljö under 2010 med motiveringen;

“Bauers brygga är en värdefull plats vid Munksjön. Området var tidigare stört av trafiken men inbjuder nu till promenad och vistelse. På så sätt bidrar platsen till en bättre livsmiljö för jönköpingsborna”

ÅR: 2004
–2010
UPPDRAGSTYP: Parallellt uppdrag med fortsatt fördjupning och projektering
ORT: Jönköping
BESTÄLLARE: Jönköpings kommun
SAMARBETSPARTNERS:

Per Friberg