projekt-caroli-kyrkoplan-featured

Caroli kyrkoplan – historisk miljö med samtida användingskrav

Målen för ombyggnaden av Caroli kyrkoplan var att skapa ett öppet, funktionellt och tilltalande stadsrum kring Caroli kyrka som på ett bra sätt förmedlar kontakten mellan köpcentrumet och själva kyrkobyggnaden. Förslaget lyfter fram kyrkobyggnaden och ger den en självklar roll på platsen samtidigt som grönskan signalerar platsbildningen i gaturummet. Platsens utformning medger flexibilitet för olika arrangemang och har potential att åstadkomma ett öppet och inbjudande stadsrum som gynnar folklivet.

Ett stabilt, kvadratiskt upphöjt ”fundament” stärker byggnadens och platsens roll och tar upp platsens höjdskillnader. Trappor och ramper i söder och öster underlättar rörelsen över kyrkoplanet. Genom ombyggnaden skapas också ett attraktivare gaturum, inte minst viktig blir den avgränsande sittmuren mot Östergatan och kombinationen av murar, ramper och trappor mot Kattsundsgatan.

ÅR: 2008
–2010
UPPDRAGSTYP: Parallellskiss, vidare utformning och projektering
ORT: Malmö
BESTÄLLARE: Malmö Stad & Profi
Illustrationsplan över Caroli kyrkoplan där kyrkobyggnaden utgör den självklara huvudrollen.
Tidigt perspektiv beskriver ambitionsnivån för platsen.