projekt-kv-jordbrukaren-featured

Kvarteret Jordbrukaren

Centralt i Halmstad, utmed Nissan, ligger kv Jordbrukaren. Tomten består av flera större bostadskroppar och gårdsmiljön ligger upphöjd, på ett garagebjälklag. Målsättningen har varit att, i kontrast till omgivningarna, skapa en grön miljö där så stora ytor som möjligt upplevs frodiga. Centralt på gården finns en öppen gräsyta, gårdens vardagsrum, för olika händelser som gårdsfester och bollspel. Gräsytan avslutas i norr med en slingrande plantering av lavendel som med färg och doft berikar sommaren och avgränsar en gemensam uteplats.

Norr och söder om gräset finns upphöjda planteringsytor med generösa sittkanter i trä. I dessa upphöjda planteringsytor skapas förutsättningar för ett större träd (korstörne och smalbladig ask) som med sitt skira bladverk och spektakulära höstfärger ger gården stor variation över året. Under träden finns blommande perenner och marktäckare. De hårdgjorda ytorna på gården är belagda med skiffer. Gården nås från trapphusen via spänger i trä som löper genom ett hav av marktäckare, blommande buskar och prydnadsgräs.

De generösa planteringarna gör gården grön och bildar en naturlig gräns mellan de privata uteplatserna och gemensamma ytor. Längst ut mot Nissan finns två utsiktsbalkonger där den fantastiska utsikten och vattenrummet kan avnjutas.

ÅR: 2005
–2009
UPPDRAGSTYP: Förslag och projektering
ORT: Halmstad
BESTÄLLARE: Riksbyggen och NCC
Markplaneringsplan.
Fotograf: Werner Nystrand.
Fotograf: Werner Nystrand.
Fotograf: Werner Nystrand.
Fotograf: Werner Nystrand.
Fotograf: Werner Nystrand.
Fotograf: Werner Nystrand.
Fotograf: Werner Nystrand.