projekt-solbjer-perspektiv-featured

Kv. Solbjer

I nordöstra delen av Lund växer den nya stadsdelen Brunnshög upp runt de två forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. I Brunnshög kan det på sikt komma att bo och arbete uppemot 40 000 personer. Solbjer är den första riktigt stora utbyggnadsetappen av den nya stadsdelen Brunnshög.

Tävling om det offentliga rummet
Tävlingens uppgift har varit att ta fram ett helhetsförslag för kvarteret Solbjers olika offentliga rum. Hur kan de bilda en miljö som både har en egen karaktär som blir specifik för kvarteret Solbjer men som också hör ihop med resten av Lunds stadsmiljö? Hur kan kvarteret Solbjer bli en omväxlande stadsmiljö med mycket grönska och platser för både umgänge och lek, aktivitet och ro?

Sydväst förslag vann tävlingen med motiveringen:

“Förslaget uppvisar en robust och hållbar struktur som väl kompletterar befintlig bebyggelsestruktur och tar tillvara Solbjers unika potential som Lunds högsta punkt. Här finns en tydlig och konsekvent linje mellan koncept, teori och gestaltning. Resultatet är ett förslag med ett kraftfullt koncept som kan ge Solbjer en stark, tydlig och igenkännbar karaktär… Att rekommendera detta förslag sänder en tydlig signal om de värden och ambitioner som vi önskar skall prägla Brunnshögsutbyggnaden. Bedömningsgruppen stödjer helhjärtat att Sydvästs förslag skall bearbetas vidare och genomföras för den centrala parken och torget.”

ÅR: 2013
UPPDRAGSTYP: Vinnare inbjuden tävling och vidare fördjupning
ORT: Lund
BESTÄLLARE: Lunds kommun
Visionen. Sydväst övergripande vision har varit att skapa en unik stadsdel med en stark grundstruktur, stor inre variation och rikligt med upplevelser, aktiviteter och miljöer.
Illustrationsplan.
Kv.Solbjer ska vara en grön stadsdel. Därför föreslås träd och planteringar som både klättrar och hänger vertikalt.