Digital-tvilling_Norrtalje-Hamn

GENOMFÖRANDESTUDIE AVSEENDE DIGITAL TVILLING OCH ANALYSVERKTYG FÖR HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

Sydväst har tillsammans med Norrtälje kommun, Karlskrona kommun och Huddinge kommun tagit fram en genomförandestudie avseende digital tvilling och analysverktyg för hållbar samhällsutveckling genom Smart Built Environment.  

Projektets syfte har varit att utföra en genomförandestudie avseende utveckling av digital tvilling med möjlighet till analys av data på områdesnivå över tid. Ambitionen med projektet har varit att ge förståelse för vilka nyttor ett framtida digitalt verktyg för analys av byggd och planerad miljö skulle skapa. Det ger även insikt i vilka resurser som behövs för utveckling och förvaltning av ett sådant verktyg. Målgruppen för projektets resultat är kommuner, regioner, byggbolag, fastighetsbolag, konsulter, arkitekter, civilsamhället och akademin. Medborgare och verksamheter är också målgrupp, då verktyget kan användas i dialoger och för att skapa engagemang för hållbar samhällsutveckling hos medborgare och företag.

Genomförandestudien ger ett underlag för att fatta beslut avseende utveckling och förvaltning av digital tvilling med möjlighet till analyser på områdesnivå. Underlaget ska inte enbart komma till nytta för projektparterna, utan riktar sig till samtliga aktörer i målgruppen. Effekten på kort sikt är att politiker, tjänstepersoner och privata aktörer ska få förståelse för behov och nyttor med digitala tvillingar i kombination med analysverktyg på områdesnivå. Effekten på lång sikt, när ett fullskaligt verktyg har utvecklats, är att beslut i samhällsbyggnadsprocessen baseras på faktabaserat, transparant, underlag, vilket skapar förutsättningar för en hållbar utveckling av områden, kommuner och regioner.

Genomförandestudien finns att läsa i sin helhet via Smart Built Environment, (klicka på bilden ovan) Sydväst har tagit fram en film som sammanfattar och belyser viktiga delar av genomförandestudien. 

ÅR: 2021
–2022
UPPDRAGSTYP: Genomförandestudie
ORT: Nationellt
BESTÄLLARE: Smart Built Environment
SAMARBETSPARTNERS:

Norrtälje kommun, Karlskrona kommun, Huddinge kommun