Global Warming- Framtidens trädgård?

Den globala uppvärmningen – vad innebär den för våra trädgårdar? Det är frågan som bildade utgångspunkten för utställningsträdgården “Global Change”.

Det ser ut som att framtidens vintrar kommer att bli varmare samtidigt som det tidvis kommer att regna mycket och däremellan var längre torrperioder. Det mildare klimatet kommer att ge nya trädgårdsupplevelser när nya växter blir möjliga att odla och nya växtmiljöer kan skapas. Grönskan i våra stadsmiljöer blir också allt viktigare. Vi bygger tätare och på höjden, då krävs nya lösningar för en frodig vegetation.

Växter har en avkylande effekt, hjälper till att ta upp koldioxid och minskar risken för översvämningar. Det finns därför skäl att tro att morgondagens tätortsträdgårdar kommer att vara mycket grönare än vad vi idag är vana vid.

Utställningsträdgården “Global Warming” visades initialt i Göteborg men har sedan år 2011 återfunnits i Slottsträdgården i Malmö (utställningsträdgården heter idag “Klimatträdgården”).


Med trädgårdens vanliga byggstenar såsom gångar, uteplatser och växter har en trädgård med maximal yta för vegetation skapats. På marken delas planteringsytorna upp av smala gångar som leder till uteplatserna, samt för att nå och sköta om all vegetation. Platserna som utförs i rödmålad betong är runda för att kontrastera rummets form och vegetation.

Trädgårdens växter vill visa på både välkända och för oss nya arter, hur de kan kombineras och vilka nya miljöer som i framtiden kan vara möjliga att skapa. Längst in i trädgården finns de växter som är mest värmekrävande, exempelvis afrikansk banan och dahlior, arter som idag mest förknippas med betydlig varmare delar av världen. Successivt avtar de exotiska inslagen och i mitten av trädgården finns växter som redan idag är möjliga att odla i de mest gynnsamma lägena i södra Sverige, exempelvis svartbambu och väderkvarnspalm. Längst fram har arter valts som idag är välkända trädgårdsväxter i stora delar av landet, ex tuvtåtel, björngräs och lingon.

ÅR: 2008
UPPDRAGSTYP: Gestaltning och anläggning
ORT: Göteborg, senare placerad i Malmö
SAMARBETSPARTNERS: Magnus Svensson

Illustrationsplan. Trädgården är indelad i 5 zoner efter hur känslig vegetationen är –  från “mycket känslig” till “fullt härdig”.

“Klimatträdgården” är idag en av 7 tematrädgårdar i Malmö.

Utställningsträdgården i Göteborg. Fotograf Ulf Celander.

Utställningsträdgården i Göteborg. Fotograf Ulf Celander.

Utställningsträdgården i Göteborg. Fotograf Ulf Celander.