projekt-kranplatsen-featured

Kranplatsen – en modern megamöbel på utposten mot öresund

Kranplatsen ligger längst ut på Dockans pir med en enastående utsikt över Öresund och inseglingsrännan till Nyhamnen. Här stod en gång ett av Kockumskranens ben – ett spår i beläggningen och ett stoppblock vittnar fortfarande om detta.

Ett stort upphöjt trädäck kantat med ljusa, släta betongmurar med unik profil skapar en megamöbel att vistas på och i. En fackverkspergola delar tillsammans med en högre mur av däcket visuellt från parkeringsytan i Krankajens förlängning.

Nattetid belyses pergola och murar scenografiskt med låg ljusnivå för att inte störa mörkerseendet alltför mycket på denna spännande och utsatta plats

ÅR: 2005
UPPDRAGSTYP: Gestaltning och projektering
ORT: Malmö
BESTÄLLARE: Dockan Exploatering AB
Fotograf: Werner Nystrand.
Sektion.
Fotograf: Werner Nystrand.
Fotograf: Werner Nystrand.
Fotograf: Werner Nystrand.
Fotograf: Werner Nystrand.
Fotograf: Werner Nystrand.
Fotograf: Werner Nystrand.