projekt-lillsjoraden-lillsjoplan-featured

Lillsjöraden & Lillsjöplan – Norra Munksjöns östra kant

Sydväst har under flera år varit delaktiga i arbetet kring utvecklingen av de publika platserna runt norra Munksjön i Jönköping. Bron över Munksjön friställde tidigare trafikytor längs sjöns stränder och skapade därmed förutsättningar för Jönköpingsbornas nya vardagsrum. Platser för alla: boende, pendlare, restaurang- och affärsbesökare, turister, solbadare, roddare, fiskare m fl. Målsättningen med den övergripande utformningen är att skapa en serie platser och rum som med olika karaktär och funktion tillsammans ger en varierad vandring runt sjön.

“Sprallet” – en smal passage blir en större upplevelse
Kvarteret Asken och Algen utgör en hög bebyggelsefront med överhängande byggnadsvolymer och skärmtak ut mot Munksjön. För att ge en större upplevelse av den korta och smala promenaden från Södra strandgatan till Lillsjöplan har sittkanten mot Munksjön en slingrande, organisk form som haft arbetsnamnet ”Sprallet”. Den långa bänkens lekfulla krumbukter blir ett signum för Atollenområdet och skapar större och mindre platser för vistelse både in mot promenaden och ut mot Munksjön. Långbänkens sträckning förstärks nattetid av ett svagt ljussken under sitsen. Utmed Sprallet planteras silverpil, en art som förknippas med vattennära lägen.

“Gläns över sjö & strand”
Lillsjöplan är en plats där mindre evenemang ska kunna äga rum. Den öppna ytan är lättillgänglig för större fordon – här sker t ex dagliga transporter till kvarteret Askens lastintag. Sitthöga flak och planteringsholmar avgränsar torget, styr upp trafiken och kan också användas som små scener eller bara ytor att vistas på. Inspiration till formspråket är hämtat i uppspruckna isar med flytande isflak. Det vågmönstrade granitgolvet har i nordvästra hörnet fiberoptiska ljuspunkter och stjärnformade reliefer inspirerade av Viktor Rydbergs ”Gläns över sjö och strand”. Stora gradänger i trä och betong i kvällsolsläge ger generösa ytor att sitta och ligga på ner mot Munksjön. Med höga belysningsmaster ges torget en scenografisk belysning kvällstid.

ÅR: 2004
–2016
UPPDRAGSTYP: Gestaltning och projektering
ORT: Jönköping
BESTÄLLARE: Jönköpings kommun
SAMARBETSPARTNERS:

Per Friberg (parallelluppdrag 2004)
Maja Laveklint och Tor Olsson (ljusdesign)

projekt-lillsjoraden-lillsjoplan-jmf-perspektiv-dag projekt-lillsjoraden-lillsjoplan-jmf-perspektiv-natt
Perspektiv dag/natt
Fotograf: Werner Nystrand
Fotograf: Werner Nystrand
Fotograf: Werner Nystrand
Illustrationsplan.
Fotograf: Werner Nystrand
Konstnärlig gestaltning av konstnär Emma Kronvall.
Fotograf: Werner Nystrand
Fotograf: Werner Nystrand
Fotograf: Werner Nystrand