projekt-qvillestaden-featured

Brf Qvillestaden – byggnad och gård som välkomnande helhet

I stadsdelen Lundby på centrala Hisingen uppförs ett nytt bostadshus bland de äldre landshövdingehusen. Sydväst utformar gårdsmiljön för Brf Qvillestaden. i nära samarbete med husets arkitekter har en levande yta som möjliggör samvaro för de boende ritats fram.

Inspirationen kommer i stor del från arkitekternas materialval där trä är dominerande. Flak av hårdgjorda ytor i oregelbundna former utgör gårdens huvudsakliga gångyta. Mellan flaken spirar grönska. Planteringarna består av tre olika perenna prydnadsgräsarter.

Dessa, tillsammans med tulpaner och bollökar, gör att det blir grönt året om. För att gården verkligen ska användas har flera olika typer av platser skapats. Man ska kunna äta middag hyfsat avskilt men också få plats med långbord för ett stort sällskap.

ÅR: 2015
UPPDRAGSTYP: Förslag och systemhandling
ORT: Göteborg
BESTÄLLARE: PEAB Bostad AB
SAMARBETSPARTNERS:

Bornstein Lyckefors arkitekter

Koncept/idé. Ur den “krackelerade” marken av betong spirar grönska. De byggda delarna i form av trädäck och planteringslådor placeras ovanpå marken som en förlängning av husens träfasader. Genom att ge utemiljön en stark identitet med mycket trä, betong och frodig grönska kan byggnaden och gården samspela på lika villkor.
Gården under uppförande.
Illustrationsplan över brf. Qvillestaden.