projekt-vastrakajen-featured

“PÅ VÄSTRA KAJEN MÖTS DET HISTORISKA OCH FRAMTIDA JÖNKÖPING”

Sydväst har under flera år varit delaktiga i arbetet kring utvecklingen av de publika platserna runt norra Munksjön i Jönköping. Bron över Munksjön friställde tidigare trafikytor längs sjöns stränder och skapade därmed förutsättningar för Jönköpingsbornas nya vardagsrum. Platser för alla: boende, pendlare, restaurang- och affärsbesökare, turister, solbadare, roddare, fiskare m fl. Målsättningen med den övergripande utformningen är att skapa en serie platser och rum som med olika karaktär och funktion tillsammans ger en varierad vandring runt sjön.

Kanalen som binder samman Vättern och Munksjön delar upp Jönköping i två delar, östra och västra centrum. Utformningen har utgått från denna dualism, med sidor som inte liknar varandra. Därigenom skapas en variation och ett förtydligande av dagens och historiens situation. Den västra sidan har därför fått en mer parkliknande karaktär som väl kopplar samman till parkerna i norr medan den östra sidan är mer urban och hårdgjord.

Västra kajen präglas trots att det är en kajmiljö av vegetationen som mjukar upp och tar ner skalan på den höga bebyggelsen. En rad med kinesiska popplar (Populus simonii) löper längs kajkanten och ger ett yvigt och grönt intryck. Utmed de höga fasaderna finns planteringar som stärker och mjukar upp karaktären på kajpromenaden. De är planterade med buskträd, perenner och lök och ramas in av en bred ljus betongkant. Cykel- och gångstråket närmst planteringarna är hårdgjort med asfalt och betongplattor medan ytan närmst vattnet är utförd med packat stenmjöl. Kajen är möblerad med möbler i trä och corténstål vilket tillsammans med den gamla kranen förstärker sjöfartskänslan. I söder övergår kajen i en träbrygga – i samma nivå som cykelstråket. Här finns också ett par små bryggor i vattenbrynet som nås från strandpromenaden.

Den västra kajen rymmer mycket historik. Under jord finns rester av Jönköpings slotts sydöstra bastion, Bastion Carolus.

Bastionsparken (Bastion Carolus) och Slottskajen/Domstolskajen belönades med Jönköpings Stadsbyggnadspris 2016 i kategorin God livsmiljö med motiveringen:

“Här möts det historiska och framtida Jönköping på ett ömsesidigt berikande vis. Slottskajen, med sitt formspråk och genomtänkta belysning, ger nu tillträde till vattnet. Parken lyfter fram formen av en av slottets bastioner och belyser därigenom slottets placering och Jönköpings historia. Den är utförd med mycket gedigna material och tillåtande grönytor. Det som en gång var en försvarsanläggning har nu återuppstått som en plats för vila och blomsterprakt.”

ÅR: 2013
–2016
UPPDRAGSTYP: Förslag och projektering
ORT: Jönköping
BESTÄLLARE: Jönköpings kommun