projekt-magnus-ladulas-featured

Magnus Ladulås plats

Magnus Ladulås plats är en grön oas som förstärker det centrala parkstråket i Jönköping. Platsen är utformad för att erbjuda både vila och aktiviteter och en initial medborgardialog har förankrat gestaltningen hos Jönköpingsborna. Vi har arbetat tillsammans med konstnären Linnéa Rygaard vilket resulterat i ett spektakulärt konstverk som vävts in i platsens gestaltning.

Magnus Ladulås plats är den sista pusselbiten i vandringen längs Norra Munksjön och en efterlängtad koppling mellan Rådhusparken och Munksjön. Skolgatans trafik skärmas av med en famnande vall och dramatiserar höjdskillnaderna och ger känslan av ett nedsänkt parkrum. Vallen är planterad med inspiration från lokala biotoper med många olika arter av träd, buskar och marktäckare komponerade tillsammans med stora stenblock. En del av materialet är återbrukat från kommunens förråd. Skulpturen Nurmengaard av Linnea Rygaard har vävts in i vallen och bildar ett portalmotiv som välkomnar ner till det nedsänkta rummet. Runt gräsytan finns en generös zon med möblering för olika typer av vistelse och aktiviteter; en amfiteater-inspirerad trämöbel med en liten scenyta, bordtennisbord, breda solsängar, sittgrupper, gung- och snurrmöbler.

ÅR: 2020
–2022
UPPDRAGSTYP: Gestaltning och projektering
ORT: Jönköping
BESTÄLLARE: Jönköpings kommun
SAMARBETSPARTNERS:

Linnea Rygaard (konstnär)
Tor Olsson (belysningsplanerare)

Sektion genom konstverket Nurmengaard och trappan som skär genom vallen.
Foto: Werner Nystrand
Foto: Werner Nystrand
Foto: Werner Nystrand
Illustrationsplan
Foto: Werner Nystrand
Foto: Werner Nystrand.