projekt-stadiontorget-featured

Stadiontorget – två arenor, ett gemensamt golv

I samband med uppförandet av den nya Swedbank Stadion i Malmö har också ett helhetsgrepp tagits på utemiljön med ambitionen att binda samman Stadionområdet.

Ett gemensamt golv omfamnar såväl den gamla som den nya stadion. Materialet är en svartgrå betongsten. Mellan de två stadionbyggnaderna skapas områdets mittpunkt – Stadiontorget – som är en flexibel yta med generösa mått. På torget rullas en ljus betongstensmatta ut som korsas av mörka linjer i ett stiliserat mönster hämtat från fotbollens spelsystem och möjliga passningsvägar. I ett överordnat lager löper breda stråk i himmelsblå terrazzo som ska utvecklas till en ”Walk of Fame” med infällda bronsplattor tillägnade framstående idrottsutövare från Malmö.

En drygt 230 m lång bänk löper längs med de välvda häckformerna på västra sidan. Med sin ljusblå kulör är den en parafras på de båda stadionbyggnadernas läktarsitsar och fungerar samtidigt som en ledande gest in mot det nya Stadiontorget

ÅR: 2008
UPPDRAGSTYP: Gestaltning och projektering
ORT: Malmö
BESTÄLLARE: Malmö stad
Ambitionen har varit att binda samman området som tidigare upplevts som splittrat.
Fotbollens spelsystem och möjliga passningsvägar har inspirerat torgets golvmönster.
Illustrationsplan över Stadiontorget där det överordnat lagret, kommande “Walk of Fame” tydligt syns.
Fotograf: Peo Olsson.
Fotograf: Werner Nystrand.
Generösa ytor för cyklar möjliggör för publik att cykla till matchen. Fotograf: Werner Nystrand.