MUNKSJÖKAJEN-
EN DEL AV JÖNKÖPINGS NYA STADSKÄRNA

Södra Munksjön har ambitionen att bli Jönköpings nya knutpunkt och bli en förlängning av stadskärnan. Mötesintensiva platser, utbildning, hotell och dessutom en station för höghastighetsjärnväg kommer Södra Munksjön blir en plats både för invånare och besökare. Området är indelat i delområden. Sydväst har deltagit i parallellt uppdrag för Munksjökajen, en delsträcka där bebyggelse och äldre industriverksamhet möter vattnet.

Genom att öppna upp Munksjökajen kommer det för första gången bli möjligt att gå hela vägen runt Munksjön utan att behöva lämna vattnet. Munksjökajen utgör en långsmal sträcka som börjar vid högskolan i norr. Sträckan varierar mycket i bredd – den smalaste delen är endast ca 4,5 m medan den i söder blir upp till 41 m bred.

Under 2016 tar Sydväst tillsammans med två andra kontor lämnat förslag på kajens utformning. Uppdraget har bestått av att ta fram gestaltningsförslag för den offentliga miljön. De olika kontoren har därefter tilldelats fortsatt uppdrag för olika delar av kaj- och strandpromenaden.

ÅR: 2016-
UPPDRAGSTYP: Parallellt uppdrag & fortsatt fördjupning
ORT: Jönköping
BESTÄLLARE: Jönköpings kommun
SAMARBETSPARTNERS: ÅF Lighting (belysningsdesign), Bengt Wahlgren (byggnadsantikvarie), COWI (kostnadsberäkning), Gunnar Ericsson (offentlig konst)

Översikt med aktiviteter i och runt Munksjön

Vy längs Högskolestranden