projekt-sus-malmo-inga-marie-nilssons-gata-featured

Skånes universitetssjukhus Malmö

Malmö stad och Region Skåne gick hösten 2012 ut med ett uppdrag om parallella skisser för sjukhusområdet, Skånes universitetssjukhus, i Malmö.

Sydväst, tillsammans med SLU Alnarp, Tyréns och Malmström & Edström Arkitektkontor har fördjupade sig i utveckling och gestaltning av entréområden och offentliga platser. Utgångspunkten har varit de befintliga kulturmiljöerna och grönskan i området. Föreslagen skiss presenteras genom ett antal och historiska biotoper där grönska utvecklad från den ursprungliga sjukhusparken samtidigt som byggnader från olika epoker bevaras.

Sex nyckelplatser beskrivs i skissen. Entréer som kopplar sjukhusområdet till omgivande stråk, gång- och cykelstråket mot Triangeln och centrum samt kopplingen till Medeonområdet. Grönstråket i Pildammsparken och kopplingen till bussterminalen på Södervärn.

Wallenbergs Torg och Inga Marie Nilssons gata som är det centrala stråket med entréer till sjukhuset samtidigt som det kan bli ett kommersiellt stråk och en viktig mötesplats. Parken är den sjätte nyckelplatsen som kompletterad med en tillbyggd levande västfasad på parkeringshuset föreslås bli en grön och lugn oas i sjukhusområdet.

ÅR: 2013
UPPDRAGSTYP: Parallellskiss
ORT: Malmö
BESTÄLLARE: Malmö Stad & Region Skåne
SAMARBETSPARTNERS:

SLU Alnarp
Malmström & Edström arkitektkontor
Tyréns

Utmaningar/koncept.
1. Stråk, torget och parken 2. Historiska byggnader 3. Historiska biotoper 4. Identitet/annons.
Planförslag.
projekt-sus-malmo-jmf-entre-carl-gustafs-efter projekt-sus-malmo-jmf-entre-carl-gustafs-innan
Nyckelplatser – entré från Carl Gustafs väg.
projekt-sus-malmo-jmf-bron-till-pildammsparken-efter projekt-sus-malmo-jmf-bron-till-pildammsparken-innan
Nyckelplatser – bron till Pildammsparken.
projekt-sus-malmo-jmf-wallenberg-torg-efter projekt-sus-malmo-jmf-wallenberg-torg-innan
Nyckelplatser – Wallenbergs torg.
projekt-sus-malmo-jmf-inga-marie-nilssons-gata-efter projekt-sus-malmo-jmf-inga-marie-nilssons-gata-innan
Nyckelplatser – Inga Marie Nilssons gata.