projekt-vattentorget-featured

Vattentorget – en ny vattennära mötesplats

Vattentorget ligger nära Växjös järnvägsstation och i direkt anslutning till både Växjösjön och Linnéparken. Platsen används som evenemangsyta och är en viktig nod för både cykel- och promenadstråken i staden och här sker även dagliga leveranser till intilliggande restaurangverksamheter. Den nya utformningen ska inte bara möjliggöra för etablerad verksamhet att fortgå, utan även skapa en ny mötes- och arrangemangsplats för stadens invånare genom att binda samman den befintliga promenaden runt Växjösjön och stärka kopplingen till vattnet.

En ekonomisk förutsättning för projektet var att material från kommunens förråd användes i utformningen av torgytan (etapp 1). Begagnad smågatsten i bågläggning utgör basen och tvärande band av granithällar är lagda mot torgets längsriktning, och en ”mångata” av hällar skapar ett tillgängligt stråk från Linnéparken till Vattentorgets brygga. Den separerade cykelväg i torgets västra kant avgränsas av stora granitkuber, som också fungerar som sekundära sittplatser.

Längs med Växjösjöns norra och västra strand finns sedan tidigare bryggpromenader. I Vattentorgets etapp 2 länkades dessa samman med en stor brygga och gradängerna som tar vara på platsens strategiska och väderstrecksmässiga toppläge.

Bryggan rymmer megamöbler som i form och storlek möjliggör olika sorters rekreativt umgänge för alla åldrar och tanken är att mindre arrangemang kan ske på den stora däcksytan. Sittkanterna har fått en högre detaljering med rundade kanter och svaga lutningar för bekvämare sittande. Närheten till vattnet ger möjlighet till att såväl plaska med fötterna i sjön en varm sommardag, som att snöra på sig skridskorna en iskall vinterdag.

ÅR: 2015
–2018
UPPDRAGSTYP: Gestaltning och projektering
ORT: Växjö
BESTÄLLARE: Växjö kommun
SAMARBETSPARTNERS:

ÅF Lighting (Ljusdesign)

Fotograf: Werner Nystrand
Illustrationsplan över Vattentorget.
Detalj av bryggans relation till Växjösjöns vattennivå.
Fotograf: Werner Nystrand
Fotograf: Werner Nystrand
Fotograf: Werner Nystrand
Fotograf: Werner Nystrand
Fotograf: Werner Nystrand
Fotograf: Werner Nystrand
Fotograf: Werner Nystrand
Fotograf: Werner Nystrand
Fotograf: Werner Nystrand