Falköping-sprängskiss_Sydväst

Almen är död – länge leve almen

Hur kan hållbarhet och resurseffektivitet stärka den lokala identiteten? Frågan ställer vi i många projekt, i Falköping där Sydväst gestaltar flera platser i stadskärnan kom delar av svaret genom användandet av alm. Niklas Bosrup, landskapsarkitekt på Sydväst och Anna Johansson från Vistaholms Byggnadshantverk, har under Skogsstyrelsens inspirationsdag ’Lövträ i nyproduktion’ i Lund berättat om arbetet med Malta Johannas smycke där landskapsarkitektur, traditionellt hantverk och en lokal råvara vävs samman.

Sedan 2021 arbetar vi med att stärka Falköping stadskärnas kvaliteter genom utvecklad gestaltning av Stora torget, Kyrkparken,
kopplingen dem emellan samt ett antal entréer till stadskärnan. Ambitionen är att stärka stadens vardagsrum, skapa rum för handel och möten. Helt enkelt ett centrum där alla vill vara.
När Sydväst började samarbeta med Anna Johansson på Vistaholms Byggnadshantverk utanför Floby, föll valet av trämaterial på lokal alm, både för dess skönhet och hårdhet, men också för det höga symbolvärdet. Almen har alltid varit viktig för Falköping, trädet finns t ex längs det långa Ströget i stan. Tyvärr är det en trädart som är på väg att försvinna helt på grund av almsjukan.

Alm som råvara har här flera fördelar:

  • träden ska tas ner oavsett
  • modern träförädling med linoljeimpregnering fungerar väl på alm
  • almen kommer att försvinna – smycket kan bli minnenas väktare
  • almvirket är levande och vackert i sin struktur

När vattenbrunnen från 1931, ritad av Ivar Tengbom med en skulptur av Ansgar Almqvists ”Venus uppstigen ur havet” på toppen, ska lyftas fram som element på torget har en generös träyta för flexibel användning föreslagits.

Det lokala bryggeriet Falonia finansierade statyn på 30-talet och snabbt kom den att kallas ”Malta-Johanna”. Den nya formgivningen runt källan och statyn har därför kommit att bli hennes smycke – även inspirerat av bronsåldersfyndet Ållebergskragen.

Situationen idag
Efter omgestaltning
Källan, statyn och "smycket" blir torgets självklara mittpunkt och mötesplats

När Sydväst började samarbeta med Anna Johansson på Vistaholms Byggnadshantverk utanför Floby, föll valet av trämaterial på lokal alm, både för dess skönhet och hårdhet, men också för det höga symbolvärdet. Almen har alltid varit viktig för Falköping, trädet finns t ex längs det långa Ströget i stan. Tyvärr är det en trädart som är på väg att försvinna helt på grund av almsjukan.

Alm som råvara har här flera fördelar:

  • träden ska tas ner oavsett
  • modern träförädling med linoljeimpregnering fungerar väl på alm
  • almen kommer att försvinna – smycket kan bli minnenas väktare
  • almvirket är levande och vackert i sin struktur
Provsågning och utvärdering av toleranser

Det har funnits flera utmaningar i arbetet med Malta-Johannas smycke, bland annat i att finna lokala trädindivider med raka stammar utan förgreningar för långt ner. Smycket byggs i ”tårtbitar” där ett stort antal plankor behövs, de måste alla ha goda ved- och virkeskvalitéer. Under hösten har hantverksseminarier hållits med sydväst, hantverkare och beställare ledda av Anna Johansson. Efter det har det provsågats, linoljetryckts, testats konstruktionslösningar och infästningar vilket resulterat i en prototyp där olika lösningar kunnat utvärderas.

Byggnationen av Stora torget, Dotorpsgatan samt en entréplats är i gång sedan augusti 2023. Invigningen är planerad till september 2024.
Läs mer om Sydvästs arbete med Falköpings stadskärna

Färdig prototyp