2020-05-Sydvast-Hamnplan_DSC7409

Klipplandskap och grönska i f.d. industrihamn

Tidskriften Landskap (nr 3 2021) berättar om Sydvästs gestaltning av Hamnpromenaden i Norrtälje Hamn. Den 400 meter långa kajen i söderläge har omvandlats och gjorts tillgänglig genom ett varierat klipplandskap, ett destillat av skärgården. Gestaltningen har utgått från att lyfta in skärgårdslandskapets olika karaktärsdrag samtidigt som det större greppet kan mäta sig med platsens stora skala.

Sydväst har sedan tävlingsvinsten kring stadsdelens publika rum 2015 tillsammans med Norrtälje kommun fördjupat och förverkligat förslaget. Det nära samarbetet har resulterat i en attraktiv miljö som för den befintliga stadskärnan närmare skärgården och skärgården in till stan.

Se mer av reportaget här eller läs mer om Sydvästs arbete i Norrtälje Hamn.

Sjötullstorget med stadsdelens första publika konst. Fotograf: Werner Nystrand.
Hamnplan på kvällen. Fotograf: Werner Nystrand.