vinnare-Skanes-Arkitekturpris-2022

Prisutdelning Skånes Arkitekturpris

Sydväst och Eslövs kommun mottog Skånes Arkitekturpris 2022 för omgestaltningen av Stora torg i Eslöv under konferensen Politiken i praktiken – perspektiv på hållbara livsmiljöer på H22 City Expo i Helsingborg.

Skånes Arkitekturpris firar 20-årsjubileum, detta uppmärksammas bland annat genom en film med intervjuer av tidigare pristagare. Niklas Bosrup och Lina Dahlström på Sydväst berättar om vikten av attraktiva offentliga rum med utgångspunkt i årets vinnare Stora torg i Eslöv samt 2017 års vinnare, Tullhusstranden i Simrishamn.

Spela videoklipp
Prisutdelningen går att se i efterhand (7 tim 21 min in i klippet).
Spela videoklipp
Att skapa arkitektur – Skånes Arkitekturpris 20 år.

"I omgestaltningen av Stora torg ger arkitekturen dignitet, värde och identitet till Eslöv. Här skapas en balans mellan att bevara den stora platsens kvaliteter samtidigt som den lyckas tillföra en intim skala med hög detaljeringsgrad. Torgets naturligt nordsydliga axel har balanserats upp med hjälp av en tydlig tyngdpunkt längs de västliga fasaderna som nu skapar en hylla som ger överblick. Platsens höjdskillnader är varsamt hanterade genom böljande terrasseringar och svagt lutande plan. Träd, planteringar och vatten tillför sinnliga upplevelser som ger torgbesökaren anledning att stanna upp.

Torget och omgivande gator har gjorts tillgängliga i en helhet som skapar sammanhängande rum för stadens invånare. De arkitektoniska kvaliteterna och värdena är framstående i de stora dragen; i hur platsen fungerar och ansluter till kringliggande bebyggelse. Formgivningen blandar ett klassiskt formspråk med lekfulla inslag och riklig grönska. Offentlig konst har på ett nyanserat och självklart sätt inkluderats i den rumsliga gestaltningen. Stora torg indikeras från stationen, vilket skapar samband till den stora infrastrukturen som binder samman Skåne. Materialvalen är sammanhållna och av hög kvalitet.

Eslövs Stora torg visar på god samhällsbyggnad genom denna satsning på god arkitektur som främjar platsens identitet och kvalitativa egenskaper. Förhoppningen är att Stora torg ska inspirera och motivera många skånska och svenska kommuner att skapa goda gestaltade livsmiljöer av tätorternas centrala stadsbyggnadselement under många år framöver."