Pelle-Friberg_Sydvast

I Per Fribergs anda

Lina Dahlström och Per Andersson medverkar hos Sveriges Arkitekter på H22 City Expo i Helsingborg där de talar om sin förebild Pelle Friberg, de samarbeten vi haft tillsammans och hur han fortsätter vara en inspiration i projekt Sydväst ritar.

Arrangemanget äger rum 17 juni 2022, kl. 10:00 – 11:00 på Parapeten, Helsingborg. Arrangör är Sveriges Arkitekter. Medverkar gör även arkitekten Karin Sundberg som berättar om träpergolan på Parapeten. Den är en nytolkning av Pelle Fribergs klassiska Zebrapergola, som uppfördes på H55.

Sydväst samarbetade med Per Friberg i bland annat gestaltningen av Norra Munksjön i Jönköping samt brf Opus i Ljunghusen.

Per Friberg (1920-2004) var en svensk arkitekt och landskapsarkitekt. Utbildad vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm samt Harvard University. Han var professor i landskapsarkitektur på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Per Friberg startade egen arkitektverksamhet 1950 och anses vara en av landets främsta landskapsarkitekter under den senare delen av 1900-talet. Han erhöll priser i ett stort antal arkitekttävlingar.

Han specialiserade sig på begravningsplatser och utformade många sådana runt om i Sverige. Han utformade också enfamiljshus, privata trädgårdar och utemiljön i bostadsområden, särskilt i Malmö.

Per Fribergs arbete karaktäriserades av hans uppfattning att en park eller trädgård varken är natur eller arkitektur utan konst skapad av människan med naturens material. Hans landskapsarkitektur kombinerar en fri och minimalistisk modernistisk ansats med ett klassiskt anslag. Läs mer på Wikipedia.