projekt-stora-torg-featured

Stora torg nominerat till Landskapsarkitekturpriset!

Stora torg i Eslöv är nominerat för bästa landskapsarkitektur. Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur tilldelas ett projekt av hög arkitektonisk kvalitet gällande gestaltning, förverkligande och utförande. Stora torg i Eslöv är i år ett av fyra nominerade projekt.

Juryns motivering:

Omdaningen av Eslövs Stora torg och handelsgatorna till och från stationen är ett målmedvetet startskott i stadens centrumomvandling. Helheten övertygar med en tonvikt på trivsel, lekfullhet och skönhet. Torget har genomgått en ambitiös förvandling: vacker design förenar prunkande perennrabatter, återvunnen sten och vattenspel i en genomtänkt struktur som utnyttjar torgets ”väggar” med sina uteserveringar och skyltfönster. Viljan att underlätta omställningen från det bilburna till det människofrämjande samhället framgår tydligt. Gestaltningens attraktivitet och bruket av beständiga material, liksom torgets flexibilitet borgar för att stå sig, i sig en viktig hållbarhetsaspekt.

Smågatsten har återanvänts i de nya ytorna som ramar in torget medan reststenar av svart diabas har lagts på ett effektfullt sätt i dammen i de parklika delarna. Det gula teglet är en blinkning åt böljande rapsfält och ett självklart val för Eslöv med dess tegeltradition. Resultatet är en livsbejakande vitalisering av stadskärnan och ett mångformigt vardagsrum i staden, vars förankring i lokala värden understödjer mer hållbara val.

Läs mer om gestaltningen av Stora torg i Eslöv.
Läs mer om Landskapsarkitekturpriset via Sveriges Arkitekter.

Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan som sänds digitalt torsdag den 7 april.

Belysningen ger torget och stråken omkring en mörkeridentitet som blir en positiv del av Eslövskänslan. Belysningen har strävat efter att finns en vacker skala, karaktär samtidigt som funktion och trygghetsaspekter varit viktigt. Fotograf: Werner Nystrand
Fotograf: Werner Nystrand
Fotograf: Werner Nystrand