Kungabesök_jönköping_sydväst

Kungen avtäcker minnesmärket. Fotograf: Emelie Aspenberg för Jönköpings kommun

Kungligt besök på Magnus Ladulås plats

Som en del av firandet av H.M Konungens 50-årsjubileum på tronen besöker Kungen och Drottningen Sveriges 21 län under 2023. I förra veckan var det residensstaden Jönköpings tur där en av programpunkterna var avtäckandet av ett minnesmärke i Magnus Ladulås plats över kungens 50 år på tronen.
Magnus Ladulås plats är utformad av Sydväst i nära samarbete med konstnären Linnea Rygaard. Konstintendent Filip Zezovski Lind på Jönköpings kommun gav Sydväst och Linnea i uppdrag att ta fram gestaltningen av minnesmärket.

Målsättningen var att få det att kännas självklart på platsen. Ett av de bärande elementen på platsen är stenblocken som ger en vild och skogslik karaktär och som symboliserar beständighet. Därför utfördes minnesmärket som en blästrad och imålad text på ett av dessa stenblock. Texten till minnesmärket är framtagen av Länsstyrelsen i Jönköping, den grafiska formen togs fram i samarbete med Anna Tribelhorn, som bland annat har formgivit vår nyutgivna bok ”Om vägar till landskapsarkitekturen”. Sydväst har också samordnat genomförandet av minnesmärket där Zaarstone stod för utförandet.

Läs mer om kungens jubileumsresa genom Sverige via Kungliga Hovet.

Foto: Werner Nystrand
Magnus Ladulås plats ligger centralt i Jönköping, precis intill Munksjöns kaj. Fotograf: Werner Nystrand
Stenen har värmts upp, därefter förbereds fastsättning av blästerduk. Fotograf: Zaarstone
Duken tas bort efter blästring och målning. Fotograf: Zaarstone