Vy-fran-vattnet-motsol

Magnus Ladulås plats i Jönköping

Platsen, placerad intill Munksjön i centrala Jönköping ska omvandlas från parkeringsplats till en publik yta för alla jönköpingsbor.
En medborgardialog har genomförts under vintern 2019-2020 där målet varit att få in tankar och önskningar inför ombyggnationen.

Sydväst arbetar med gestaltningen av Magnus Ladulås tillsammans med konstnären Linnéa Rygaard. Platsen har utformats efter en önskan om en oas som erbjuder både vila och aktiviteter. Det kommer att bli en grön och rogivande plats som förstärker det gröna parkstråket i centrala Jönköping. Det tänkta konstverket på platsen har inspiration från gamla planritningar över Jönköpings slott som kommer återuppstå i det skuggspel som konstverket skapar.

Sydväst har sedan tidigare arbetat med gestaltningen av flera platser runt Munksjön, bland annat Västra kajen, Bastionsparken, Bauers brygga samt Lillsjöraden & Lillsjöplan.

Titta på föreslagen gestaltning av Magnus Ladulås plats i videon nedan: